Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä

LuoStar

Y-tunnus: 2839455-8

osoite: Kannuskuja 10 b 27

kotipaikka: 01200 Vantaa

puhelin. +358445031206

sähköposti: jenni.luostari@luostar.fi


Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jenni Luostari

osoite: Kannuskuja 10 b 27, 01200 Vantaa

puhelin. +358445031206

sähköposti: jenni.luostari@luostar.fi


Henkilörekisterin nimi

Asiakastietorekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on perustaa ja
ylläpitää asiakassuhdetta.


Rekisteröitävät tiedot ja niiden säilytysaika

Asiakassuhteen ylläpitoa varten säilytän asiakkaan
yhteystietoja kuten; nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tiedot
ostetuista tuotteista/ palveluista. Näitä tietoja säilytetään vain niin kauan
kuin se on asiakassuhteen ja tehtävien töiden kannalta välttämätöntä.

Laskutusta varten säilytän asiakkaan nimen, osoitteen ja
sähköpostiosoitteen sekä tiedot ostetuista tuotteista/ palveluista. Kaikki
laskutustiedot ovat asiakkaan itsensä antamia ja niitä säilytetään
kirjanpitolain mukaisesti.


Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietorekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan
säännönmukaisesti seuraavin tavoin:

- Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen
yhteydessä

- Asiakkaalta itseltään, hänen täyttäessään
yhteydenottolomakkeen nettisivuillani tai muutoin tiedustelemalla palveluistani
pyytäen yhteydenottoa


Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakasrekisterin
henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely voidaan myös ulkoistaa osittain
kolmannelle osapuolelle, jolloin takaan sopimusjärjestelyin, että
henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
ja muutoin asianmukaisesti.

Tietoja ei käytetä eikä luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin
asiakkuus on voimassa.


Rekisterin suojaus

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään LuoStar:in

toimitiloissa lukitussa tilassa tai LuoStarin käyttämän tilitoimiston toimitiloissa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään LuoStar:in/Jenni
Luostarin tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Tällaisia keinoja ovat mm. Kannettavaan tietokoneeseen ja
kännykkään asennetut tietoturvaohjelmat sekä suojakoodit/salasanat, kännykässä
käytössä lisäksi kasvojen sekä sormenjälkien tunnistus.


Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa onrekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.


Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen
käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.